preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

ŠKOLSKA GODINA 2016./17.

 

POČETNA TOČKA:  Općina Visoko obiluje raznim sortama voća i povrća koje su autohtone u tom kraju.

CILJ 1. Očuvanje i uzgoj starih vrsta: Očuvanje raznolikosti u školskom vrtu

KORAK 1. Predavanje u okviru projekta Shema školskog voća

- cilj: popularizacija voća i povrća, uzgoj voća i povrća u vlastitom vrtu i voćnjaku ta očuvanje starinskih sorti voća (jabuke) i povrća

 VRIJEME PROVEDBE: veljača

ODGOVORNA OSOBA:  Davor Brečak- savjetodavna služba iz Varaždina

OCJENA AKTIVNOSTI:

KORAK 2. Sakupljanje sorti (sjemena) domaćeg graha

VRIJEME PROVEDBE: veljača

ODGOVORNA OSOBA: učiteljica Alenka Trtinjak

                                -članovi Eko-odbora                            

OCJENA AKTIVNOSTI:

KORAK 3. Edukacija o nutritivnim vrijednostima graha

                   Pronalaženje recepata i priprema jela u školskoj kuhinji sa domaćim grahom

VRIJEME PROVEDBE: veljača, 2017.

ODGOVORNA OSOBA: učiteljica Alenka Trtinjak

                                -članovi Eko-odbora

                              - kuharica Anđelka Havojić                               

OCJENA AKTIVNOSTI:

CILJ 2: Učenici su motivirani za  uzgoj i konzumiranje hrane iz vlastitog uzgoja i tu motivaciju prenose na  okolinu

KORAK 1. Edukacija učenika o dobrobitima hrane iz vlastitog uzgoja

VRIJEME PROVEDBE: ožujak-svibanj

ODGOVORNA OSOBA: učitelj Zlatko Rusan

                             -Poljoprivredna sekcija

                                  

OCJENA AKTIVNOSTI:

KORAK 2. Izgradnja začinskog vrta i sadnja začinskog bilja (kamilica, neven, bosiljak)

VRIJEME PROVEDBE: ožujak-svibanj

ODGOVORNA OSOBA: učitelj Zlatko Rusan

                             -Poljoprivredna sekcija

 

CILJ 3. Planiranje prehrane i sastavljanje jelovnika u  školi sukladno stručnim i znanstvenim spoznajama na području nutricionizma i medicine

KORAK 1. Edukacija o referentnim vrijednostima dnevnog unosa energije, bjelančevina, ugljikohidrata i vlakana, masti, minerala, vitamina i vode za djecu u dobi od 7 do 18 godina koja su umjereno tjelesno aktivna

VRIJEME PROVEDBE:           ožujak-svibanj

ODGOVORNA OSOBA:        -nutricionisti iz Gospodarske škole Varaždin

                                       - učiteljica biologije Ivka Kožić

OCJENA AKTIVNOSTI:

KORAK 2.  Preporuke o režimu prehrane tj. o broju, vrsti i rasporedu obroka;

                  - preporučene vrste hrane i jela;   

                     - hranu koju treba izbjegavati ili što rjeđe konzumirati.

VRIJEME PROVEDBE: ožujak-svibanj

ODGOVORNA OSOBA:        -nutricionisti iz Gospodarske škole Varaždin

                                       - učiteljica biologije Ivka Kožić

 

OCJENA AKTIVNOSTI:

 

KORAK 3. Prilagođavanje školskog jelovnika

VRIJEME PROVEDBE: ožujak-svibanj

ODGOVORNA OSOBA:        -nutricionisti iz Gospodarske škole Varaždin

                                       - kuharica Anđelka Havojić

 

OCJENA AKTIVNOSTI:

 

CILJ 4. Čitanje deklaracije na proizvodu u pet koraka

KORAK 1. Edukacija učenika kako u mnoštvu proizvoda odabrati     najkvalitetniji- čitanje deklaracije proizvoda

VRIJEME PROVEDBE: travanj-svibanj

ODGOVORNA OSOBA:  učiteljica Alenka Trtinjak

                                            Učiteljica Ivka Kožić

 

OCJENA AKTIVNOSTI

 

CILJ 5. -Upoznavanje šire javnosti o sadržaju i provedbi projekta

              “Mi jedemo odgovorno“

KORAK 1. Informiranje šire javnosti i  medija o provedbi projekta Mi jedemo odgovorno

VRIJEME PROVEDBE: ožujak 2017. prilikom organizacije Projektnog dana;

                                          svibanj 2017. prilikom organizacije Dana obitelji

ODGOVORA  OSOBA - voditeljica projekta, Alenka Trtinjak

KORAK 2. Sajam zdrave hrane i sportski susreti

VRIJEME PROVEDBE: svibanj, 2017.

ODGOVORNE OSOBE:-  voditeljica projekta, Alenka Trtinjak

                                             -razrednici od 1.-8. razreda

OCJENA AKTIVNOSTI:

 

 

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.

Dobar plan je poput dobre karte. Pomaže nam pronaći naš put do cilja. Razmišljanje o tome kako ćemo postupiti, što ćemo napraviti te koje putove ćemo izabrati da postignemo naš cilj ubraja se među najvažnije aktivnosti za uspješno učenje i rješavanje problema u svakodnevnom ljudskom životu. Kako bismo donijeli kvalitetan plan djelovanja potrebno je proći kroz nekoliko koraka:

Utvrditi poĉetnu  toĉku
Odrediti ciljeve
Izraditi Akcijski plan (Plan puta) 
Predvidjeti aktivnosti koje će nas dovesti do ciljeva
Pratiti provođenje i ocijeniti  učinkovitost aktivnosti 

Rezultati Upitnika odbora ukazuju da više od 50 % hrane završi u smeću ili kao hrana domaćim životinjama. Tijekom  projekta zadali smo si

1. cilj: smanjiti količinu bačene hrane iz školske blagovaonice 

Rezultati ankete ukazuju da 82,5 %  obitelji ispitanih učenika uzgaja vlastitu hranu. Proizvode hranu iz svih prehrambenih skupina - meso, žitarice, voće, povrće, mlijeko...Dakle, naš 2. cilj jest motiviranje učenika za  uzgoj i konzumiranje hrane iz vlastitog uzgoja i prenošenje te motivacije  na  okolinu.

Kako bi se učenici upoznali i s nekim aspektima prehrane o kojima do sada možda i nisu previše razmišljali, provodit će se edukacije na temu pravilne i odgovorne prehrane. Učenici će biti upoznati s 5 tema odgovorne prehrane:

1.  tema: Konzumacija lokalne i sezonske hrane: Je li pravo vrijeme da se jedu jagode?

2. tema: Manja konzumacija mesa: Razotkrivanje veze između pilećih krilca i amazonske šume      

3. tema: Veće uzimanje svježe i neprerađene hrane: Drugačiji pogled na kekse

4. tema: Poznavanje uzgajivača: Tko su ljudi iza hrane koju jedem 

5. tema: Čuvanje i uzgoj starih vrsta: Očuvanje raznolikosti u mojem vrtu

 

Detaljni akcijski plan nalazi se u privitku

 

 

 
preskoči na navigaciju