preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

 

Dobro došli na stranicu tehničke kulture osnovne škole Visoko

Evo kriterija za ocjenjivanje učenika:

KRITERIJI I NAČINI OPISNOG OCJENJIVANJA

ZNANJE
1.  memorira sadržaje
2.  razumije memorirane sadržaje
3.  primjenjuje sadržaje u životnom okruženju
4.  analizira sadržaje
5.  prosuđuje korisnost i ispravnost sadržaja
6.  stvara nove vrijednosti

PRAKTIČNE VJEŠTINE
1. oponaša druge
2. rukuje priborom, opremom, alatima, aparatima i strojevima (loše, dobro, izvrsno)
3. točan i precizan u praktičnom radu
4. objedinjuje više dijelova u cjelinu
5. samostalno izrađuje zadani cilj praktične vježbe

ODNOS PREMA RADU (aktivnost)
1. otvoren je za primanje novih sadržaja
2. reagira na poticaje
3. vrednuje svoj rad i rad drugih
4. ima organizacijske potencijale
5. donosi valjane zaključke o sadržaju novog gradiva

Evidencija i ocjenjivanje – imenik

Elementi ocjenjivanja u imeniku – brojčano ocjenjivanje:

A) usvojenost sadržaja (znanje),

B) radne vještine i navike (praktični rad),

C) aktivnost, zalaganje (odnos prema radu).

Opisno ocjenjivanje:

Na početku šk.g. utvrditi sposobnosti učenika.

Opisnim ocjenama pratiti rad i postignuća učenika.

Opisna ocjena i brojčane ocjene trebaju biti usklađene.

U zaključnoj ocjeni na kraju šk.g. objedinjuje se brojčano i opisno vrednovanje postignuća učenika.

 

UDIO KOD OCJENJIVANJA TEHNIČKE KULTURE:

                                            PRAKTIČNE                       ODNOS PREMA

ZNANJE                               VJEŠTINE                          RADU

memoriranje                           oponašanje                         primanje         

razumijevanje                         rukovanje                           reagiranje

primjenjivanje                         točnost                              vrednovanje

analiziranje                             objedinjavanje                    organiziranje

prosuđivanje                           opredmećivanje                  donošenje sudova

stvaranje                                                       

25%                                       50%                                   25%

 

Kriteriji ocjenjivanja tehničke kulture:

Usvojenost sadržaja (prva rubrika):

Odličan:        

Probleme rješava samostalno, modificirajući poznate strategije ili kreirajući nove, gotovo uvijek točno, rado prihvaća savjete za poboljšanje kvalitete svoga rada.

Aktivan je na satu, sudjeluje u obradi novih nastavnih sadržaja, daje primjedbe i vlastite primjere

Odabire postupke koji najviše odgovaraju zadatku i primjenjuje ih bez greške i primjerenom brzinom. 

Poznate ideje i koncepte primjenjuje u novim situacijama.

Svoje postupke i ideje može objasniti jasno, precizno i sa sigurnošću pri tom upotrebljava odgovarajuću terminologiju i simbole.

Temeljit, pedantan i savjestan, brine o vlastitom znanju i uspjehu.

Samostalno se služi dodatnim izvorima ( internet)       

Vrlo dobar:

Probleme rješava uglavnom samostalno, birajući najbolje strategije i uglavnom točno

Poznate ideje i koncepte uspješno primjenjuje u poznatim situacijama.

Svoje postupke i ideje može objasniti s nešto jasnoće i preciznosti, koristeći odgovarajućom terminologijom.

Aktivan je na satu, sudjeluje u obradi novih nastavnih sadržaja.

Prihvaća nastavnikove savjete za poboljšanje kvalitete svoga rada.

Samostalno se služi dodatnim izvorima ( Internet ).

Dobar:

Probleme rješava uz ograničenu pomoć, često točno.

Sporiji je u rješavanju zadataka

Za postupke koje primjenjuje daje odgovarajuća, ali nepotpuna i nesigurna objašnjenja, rijetko koristeći odgovarajuću terminologiju

Nove ideje i koncepte prihvaća uz teškoće, ali ih uspijeva kasnije primijeniti u poznatim situacijama.

Teže povezuje sadržaje unutar predmeta.

Na satima je aktivnost promjenjiva.

Ne koristi se drugim izvorima znanja.

Dovoljan:      

Probleme rješava uz veću pomoć, rijetko točno.

U stanju je riješiti tek osnovne zadatke, često griješi, ne uočava pogreške.

Spor je u rješavanju zadataka i traži stalnu učiteljevu pomoć

Za postupke koje primjenjuje daje tek djelomično točna, nepotpuna i nesigurna objašnjenja, ne koristeći odgovarajuću terminologiju.

Nove ideje i koncepte prihvaća uz teškoće i može ih primijeniti tek na najjednostavnijim primjerima.

Ne koristi se drugim izvorima znanja.

Nedovoljan:

Probleme nije u stanju riješiti usprkos pomoći.

Ne može riješiti ni najosnovnije zadatke.

Postupke koje primjenjuje ne razumije i ne zna objasniti

Na satima je pasivan i nezainteresiran

 

Radne navike i vještine (druga rubrika):

Odličan:

U radu je koncentriran, uredan i marljiv, lako i s razumijevanjem usvaja  nove sadržaje

Samostalno i precizno izrađuje zadane zadatke.

Aktivno se uključuje u rad davanjem ideja i postavljanjem pitanja.

Zadatke rješava primjerenom brzinom i uspijeva riješiti gotovo sve zadatke.

Rado pomaže drugima.

Bilježnica/vježbenica je potpuna i uredna s točno napisanim zadaćama.

Na sat dolazi pripremljen te nosi potreban pribor.

Pedantan i organiziran pri radu.

Rado prihvaća savjete za poboljšanje svog kvalitete svoga rada.

Uočava i ispravlja vlastite pogreške.

Vrlo dobar:

U radu je koncentriran i marljiv.

Samostalno i na vrijeme izrađuje zadane zadatke.

Sa razumijevanjem usvaja nove sadržaje.

Povremeno se uključuje u rad davanjem ideja i postavljanjem pitanja.

Bilježnica/vježbenica je potpuna i uredna s točno napisanim zadaćama.

Na sat dolazi pripremljen te nosi potreban pribor.

Rado prihvaća savjete za poboljšanje kvalitete svoga rada.

Ispravlja vlastite pogreške.

Dobar:

Uglavnom marljivo radi na satu.

Ako ne razumije, traži pomoć.

Bilježnica/vježbenica je uglavnom potpuna i uredna s točno napisanim zadaćama.

Teže i neprecizno odrađuje zadane zadatke.

Ne uočava pogreške.

Dovoljan:

Uz poticaj radi na satu.

Zadatke rješava uz pomoć, traži stalnu pomoć drugih učenika

Bilježnica/vježbenica je potpuna i uredna s napisanim zadaćama.

Na sat nosi potreban pribor.

Često griješi i ne uočava pogreške.

Radno mjesto nije uredno.

Nedovoljan:

Na satu ne radi i ne sudjeluje u raspravi, pasivan i nezainteresiran.

Ometa druge u radu, ne poštuje dogovorena pravila, omalovažava druge, ometa nastavu.

Ne piše u bilježnicu, često ju nema i bilježnica je neuredna i nepotpuna.

Na sat dolazi nepripremljen i bez potrebnog pribora.

Nema napisane zadaće.

Ne usvaja savjete i pomoć nastavnika.

 

Aktivnost (odnos prema radu, treća rubrika):

Odličan:

vrlo aktivan za vrijeme nastave
pomaže drugima u radu
pedantan i uredan

Vrlo dobar:

aktivan za vrijeme nastave
pedantan i uredan

Dobar:     

ne zainteresiran i nesamostalan u radu
često griješi

Dovoljan:

pasivan za vrijeme rada
ne prihvaća pomoć
često griješi

Nedovoljan:

pri radu ometa druge
ne izvršava radne zadatke
nije izradio ni minimum zadanih zadataka

Pribor za tehničku kulturu:

udžbenik
vježbenica
geometrijska bilježnica A4 format (ukoliko nije drugačije dogovoreno, npr. prošlogodišnja bilježnica)
kutija s radnim materijalima i radnim listovima (ostaje u školi)
pribor za pisanje
geometrijski pribor
škarice i ljepilo za papir
po potrebi pribor koji navede nastavnik

 

Tehnička kultura se ocjenjuje: usmeno, pismeno, bilježnica (praćenje nastave) i praktični rad prema opisanom kriteriju.

Evo par slika sa satova praktičnog rada:

     

   

Za Svjetski tjedan svemira (4.-10. listopada 2016.):

      

Također smo radili:

   

Bili smo na izvanučioničkoj nastavi u Tehničkom muzeju u Zagrebu:

 

Pripremali smo zdrav obrok u sklopu nastavne jedinice 7. razreda: Tehnika, tehnologija, tehnološki i radni proces.

  

Povodom dana svemira osmišljavali smo "MALE ZELENE":

 

Izrađivali smo slime:

 

Ususret Adventi radili smo vjenčiće i aranžmane:

 

 
preskoči na navigaciju