preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

UTJECAJ RODITELJSKOG STILA ODGOJA NA PONAŠANJE DJETETA

Mnogo smo korisnih znanja i vještina stekli školovanjem. Međutim, nitko nas nikad nije osposobio za jednu od najvažnijih uloga u životu, ulogu roditelja. Prije nego smo dobili vozačku dozvolu, učili su nas kako upravljati automobilom i kako biti dobar vozač. Prije nego dobijemo djecu, nitko nas ne uči kako postupati s djecom i kako biti dobar roditelj. O tome ne znamo gotovo ništa pa se u odgoju svoje djece oslanjamo uglavnom na svoju intuiciju i zdravu pamet. Ponekad nam pomažu iskustva koja smo stekli kao djeca naših roditelja, pa promatrajući njihov stil odgoja zaključujemo da ćemo raditi isto tako ili da ni u kom slučaju nećemo postupati kao oni. Ipak, često smo u nedoumici kako postupiti i koje metode odgoja primijeniti.

Brojna istraživanja su se bavila ispitivanjem utjecaja roditeljskih odgojnih postupaka na ponašanje djece. Utvrđeno je kako se ponašanje djeteta može dovesti u vezu sa stilom odgoja kojeg roditelj primjenjuje. Naime, obitelj, a prije svega roditelji ili odgajatelji, utječu na formiranje i razvoj djetetove osobnosti, ponašanja i načina gledanja na svijet. Roditelji oblikuju djetetovo ponašanje, poučavajući ga pravilima i normama ponašanja. Pri tome, svaki roditelj ima svoj stil i način odnošenja prema djetetu. U literaturi se najčešće navode četiri tipična roditeljska stila odgoja: autoritarni, nezainteresirani, popustljivi i autoritativni.

Autoritarni stil odgoja primjenjuju roditelji koji su vrlo strogi i zahtjevni prema djetetu. Disciplinu postižu prijetnjama i fizičkim kažnjavanjem djeteta. Pokazuju malo topline prema djetetu. Često kritiziraju dijete, ističući njegove negativne osobine. Od djeteta traže poslušnost i poštivanje autoriteta. U komunikaciji su jednosmjerni, njihova riječ je zadnja. Djetetu ne daju mogućnost vlastitog izbora. Donose odluke bez obrazloženja. Djeca roditelja  s ovim stilom odgoja su kod kuće poslušna, preplašena i povučena. Izvan kuće su također krajnje povučena, ali i nepovjerljiva i razdražljiva. Takvu djecu više brine kako će udovoljiti roditelju, nego kako će riješiti problem. Često im nedostaje spontanosti, a djevojčicama i motivacije za postizanje boljih rezultata. Ukoliko su roditelji skloni jako kažnjavati pogreške (vikanjem i fizičkim kaznama), djeca su sklona prikloniti se neprijateljskom ponašanju prema drugoj djeci, često slabijoj od sebe.

 

         Nezainteresirani roditelji su popustljivi, bez mnogo volje za bavljenje djetetom. Često su takvi jer su umorni, zaokupljeni sobom ili drugim stvarima. Nemaju energije da bi se bavili pravilima ili nadgledanjem njihova izvršavanja. Očekuju da drugi (često škola) preuzmu odgovornost za odgoj djeteta. Njih same ne zanima previše što se događa s djetetom. Poruka koju šalju djetetu je: „Ne smetaj!“. Izbjegavaju ulaziti u duge razgovore s djetetom. Nisu zahtjevni, ali nisu ni brižni. Djeci daju mnogo slobode i ne prave jasne granice u pogledu onoga što je dobro, a što loše. Djeca roditelja s ovakvim stilom odgoja su često promjenjivog raspoloženja. Nemaju kontrolu nad svojim ponašanjem, pa često upadaju u probleme zbog delinkvencije ili ovisnosti. Ovoj djeci nedostaje samopoštovanja. Imaju osjećaj da nisu posebno zanimljiva ni vrijedna svojim roditeljima, pa tako ni drugim ljudima.

 

         Popustljivi stil odgoja nalazimo kod roditelja koji su topli i brižni prema djetetu, ali i usmjereni isključivo na dijete. Prema djetetu se odnose s prihvaćanjem te uvažavaju i ispunjavaju njegove želje i potrebe, ali ne postavljaju čvrste granice. Nemaju nikakvih zahtjeva prema njemu i ne posežu za metodama discipliniranja. Time djetetu daju mnogo slobode, ali i previše odgovornosti. Naime, djeca sama ne znaju procijeniti što je dobro, a što loše, što napraviti i kako postupiti. Djeca roditelja s ovim stilom odgoja su obično dobro raspoložena i imaju pozitivnu sliku o sebi. Mogu biti lošiji učenici jer imaju slabu samokontrolu i ne znaju se sami disciplinirati i ponašati odgovorno prema učenju. Često imaju problema zbog lošeg ponašanja u školi. Očekuju da ih svi prihvaćaju bez obzira kako se ponašaju, a istodobno su neosjetljiva na potrebe drugih ljudi. Znaju biti agresivna kad ne dobiju što žele.

 

 

         Autoritativni roditelji pokazuju toplinu i brigu za dijete. Postavljaju jasna pravila ponašanja i usmjeravaju aktivnosti djeteta, ne zaboravljajući ga podržati. To čine pružajući djetetu objašnjenja za postojeća pravila i pomažući djetetu da preuzme odgovornost za svoje postupke, u skladu sa svojom dobi. Time mu šalju poruku da je sposobno samostalno rješavati probleme i postići uspjeh, što pridonosi jačanju samopouzdanja djeteta, potiče njegov kognitivni i emocionalni razvoj. Djeca roditelja s ovim stilom odgoja su samopouzdana i visokog samopoštovanja. To su emocionalno stabilna djeca s razvijenim socijalnim vještinama. Obično su prijateljski raspoložena i komunikativna te imaju manje problema u ponašanju od ostale djece. Imaju visoku motivaciju za postignućem.

Kad govorimo o stilu odgoja, tada govorimo o najčešćim ponašanjima koje roditelji primjenjuju u svom odnosu prema djetetu. Međutim, u životu rijetko nalazimo roditelje koje bismo mogli opisati samo jednim stilom. Najčešće kod jednog roditelja možemo vidjeti kombinaciju odgojnih stilova. Uspješnost odgoja ovisi o tome koji je odgojni stil prevladao. No, kao što ni svi roditelji nisu isti (čak i unutar jedne obitelji, odgojni stil majke i oca može se razlikovati), tako ni sva djeca nisu ista. Metode odgoja koje su se pokazale uspješnima kod jednog djeteta, ne moraju biti uspješne s drugim djetetom. Isto tako, nema savršenog „recepta“ koji će nam reći kako odgojiti zdravo i sretno dijete. Svaka informacija i savjet su dobro došli, kao podsjetnik i poticaj na razmišljanje. Ipak, svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i odgojni stil kreira u skladu sa svojom i djetetovom osobnošću.

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 
preskoči na navigaciju