preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Konvencije o pravima djeteta
SAŽETAK PRAVA I KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA
 
 
Djeca imaju pravo biti sa svojom obitelji ili s onima koji će se najbolje za njih brinuti.
 
Djeca imaju pravo na dovoljno hrane i čistu vodu.
 
 
Djeca imaju pravo na životni standard.
 
Djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.
 
 
Djeca invalidi imaju pravo na posebnu skrb i obuku.
 
Djeca imaju pravo na igru.
 
 
Djeca imaju pravo na besplatno školovanje.
 
Djeca imaju pravo biti sigurna i ne biti povrijeđena ili zanemarena.
 
 
Djecu se ne bi smjelo koristiti kao jeftinu radnu snagu ili kao vojnike.
 
Djeci mora biti dopušteno govoriti vlastitim jezikom i primjenjivati sviju vjeru i kulturu.
 
 
Djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje i družiti se s drugom djecom kako bi izrazila svoje poglede.
 
 
 
 
 
 
NEKI PRIMJERI KRŠENJA DJEČJIH PRAVA
 
 
Oni koji se bave odgojem djece, najčešće su to roditelji, ponekad ugrožavaju prava zbog:
Neznanja
Površnosti, nehaja
Zaokupljenosti svojim problemima
Zbog vlastitih loših iskustava i loših modela koje su imali i od kojih su učili u djetinjstvu, te su ima svojim primjerom dali dopuštenje za neke oblike ponašanja. 
 
 
NEBRIGA RODITELJA O ZDRAVOJ PREHRANI DJETETA
 
 
UGROŽAVANJE DJETETOVA ŽIVOTA ORUŽJEM
 
Propusti roditelja i bliže okoline djeteta ponekad imaju tragične posljedice. Nepravilno odlaganje oružja i razornih sredstava te zanemarivanje i nepoznavanje dječje znatiželje dovode do posljedica koje su tragične za djecu i za njegovu najužu okolinu.
 
 
 ZLOSTAVLJANJE U OBITELJI
 
 Djeca koja već imaju emocionalne poteškoće zbog zlostavljanja u obitelji,  imaju i dodatno opterećenje što su svi koje je to zanimalo, i koji ih poznaju, saznali neugodne detalje iz njihova doma. Njihovi vršnjaci teško mogu sagledati situaciju iz svih aspekata i može se dogoditi da u nekom dječjem sukobu dobace zlostavljanoj djeci uvredu.
 
 
 
 
 NEBRIGA ZA DJEČJE ZDRAVLJE
 
Mnogi roditelji pušači puše u prostorijama gdje borave djeca. Djeca na taj način postaju tzv. pasivni pušači, jer udišu dim prepun štetnih sastojaka. Ugroženo je njihovo zdravlje. Uz to, vrlo je vjerojatno da će ta djeca , gledajući godinama svoje roditelj kako puše, i sama postati pušaći, učeći od svojih najbližih uzora.


preskoči na navigaciju