preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
VAŽNOST UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U ŠKOLI

 

 

 

 

Engleski se jezik kao materinski jezik ili službeni jezik govori u velikom broju zemalja, proteže se kroz različite kulture i danas služi kao glavni jezik komunikacije u cijelome svijetu. Znanje engleskoga jezika od velike je važnosti za obrazovanje, za putovanja u inozemstvo i za uspostavljanje društvenih i poslovnih međunarodnih dodira i veza. Zato učenje engleskog jezika već u osnovnoj školi ima za cilj razvijanje komunikacijskih sposobnosti i jezičnih umijeća potrebnih za stjecanje opće kulture, za međunarodnu komunikaciju i pripremanje učenika za rastuće međunarodno tržište rada. Znanje engleskoga jezika svakako je prednost u vremenu brzih promjena koje se događaju kao ishod razvoja informatičke i komunikacijske tehnologije. Osim toga, učenjem engleskoga jezika učenici upoznaju zemlje engleskoga govornoga područja te složenost i višestrukost različitih kultura koje se njime služe. Nastava engleskoga jezika u osnovnoj školi priprema učenike za nastavak obrazovanja u sekundarnom i tercijarnom sektoru, a primjenom prikladnih metoda i tehnika u nastavnome procesu poticat će i održati pozitivan stav i motivaciju za njegovo učenje tijekom cjelokupnog obrazovanja. Znanje engleskog jezika smatra se i bitnim preduvjetom za omogućavanje procesa cjeloživotnog obrazovanja. U našoj školi učenici uče engleski jezik od 1. -8. razreda.

 

 The European Day of Languages- Europski dan jezika


Diljem Europe, 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.Povodom ovoga Dana, niz događanja se organizira diljem Europe: aktivnosti za i s djecom, TV i radio programi, nastava jezika i konferencije.

 

Europska godina jezika 2001., koju su zajednički organizirali Vijeće Europe i Europska unija, uspjela je uključiti milijune ljudi diljem 45 zemalja sudionica. Njihove aktivnosti slavile su jezičnu raznolikost Europe i promicale učenje jezika.

Nakon uspjeha te godine, Vijeće Europe proglasilo je Europski dan jezika koji se slavi 26. rujna svake godine. Opći ciljevi Europskog dana jezika su:

  1. Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;

  2. Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;

  3. Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene.

26. rujan 2011. označio je 10. godišnjicu Europskog dana jezika (EDL) kojeg je obilježilo Vijeće Europe i proslavilo diljem svojih 47 država članica. Naša škola također obilježava taj da različitim kreativnim radionicama, kvizovima znanja, pjesmom i plesom. Učitaljice Alenka Stričak i Željka Hutinski žele učenicima OŠ Visoko na zabavan i zanimljiv način skrenuti pozornost na važnost učenja i poznavanja engleskog i njemačkog jezika.

Language facts- Činjenice o jezicima

Postoji između 6000 i 7000 jezika u svijetu – koje govori 7 milijardi ljudi, podijeljenih u 189 samostalnih država.

Postoji oko 225 autohtonih jezika u Europi - oko 3% od ukupnog svjetskog broja.

Većina svjetskih jezika govori se u Aziji i Africi. 

Najmanje polovica svjetskog stanovništva je dvojezična ili višejezična, tj. govore dva ili više jezika.

U svakodnevnom životu sve više Europljana susreće se sa stranim jezicima. Postoji potreba za stvaranjem većeg interesa za jezicima među europskim građanima.

Mnogi jezici imaju 50.000 riječi ili više njih, ali pojedini govornici obično znaju i koriste samo jedan dio ukupnog vokabulara: u svakodnevnom razgovoru ljudi koriste istih nekoliko stotina riječi.

Jezici su stalno u kontaktu jedni s drugima i utječu jedni na druge na razne načine: engleske posuđenice i izrazi uzeti su iz mnogih drugih jezika u prošlosti, dok europski jezici sada posuđuju mnoge riječi iz engleskog.

U prvoj godini dijete izgovori širok spektar glasova i zvukova; oko prve godine izgovara prve razumljive riječi; oko treće godine formiraju se složene rečenice; u petoj godini dijete posjeduje nekoliko tisuća riječi.

Materinji jezik je obično onaj jezik kojega netko najbolje zna i najviše koristi. Ali postoje i "savršeni dvojezični govornici" koji govore dva jezika jednako dobro. Normalno je, međutim, da dvojezični govornici ne pokazuju savršeni balans između svojih dvaju jezika.

Dvojezičnost nosi sa sobom mnoge prednosti: to čini učenje dodatnih jezika lakšim, proširuje proces razmišljanja i njeguje kontakte s drugim ljudima i njihovim kulturama.

Dvojezičnost i višejezičnost imaju za posljedicu i ekonomske prednosti: radna mjesta su lakše dostupna onima koji govore nekoliko jezika, dok višejezične tvrtke imaju bolju konkurentsku prednost od jednojezičnih.

Jezici se odnose jedni prema drugima kao članovima obitelji. Većina europskih jezici pripada velikoj indoeuropskoj porodici.

Većina europskih jezici pripada trima velikim skupinama: germanskoj, romanskoj i slavenskoj.

Skupina germanskih jezika uključuje danski, norveški, švedski, islandski, njemački, nizozemski, engleski i jidiš, i ostali.

Romanski jezici su talijanski, francuski, španjolski, portugalski i rumunjski, i ostali.

Slavenski jezici uključuju ruski, ukrajinski, bjeloruski, poljski, češki, slovački, slovenski, srpski, hrvatski, makedonski, bugarski i ostale.

Većina europskih jezika koristi latinicu. Neki slavenski jezici koriste se ćiriličnim pismom. Grčki, armenski, gruzijski i jidiš imaju svoje pismo.

Većina zemalja u Europi imaju brojne regionalne ili manjinske jezike – neki od njih stekli su i službeni status.

Neeuropski jezici koji se najčešće govore na europskom teritoriju su arapski, kineski i hindu, svaki sa svojim sustavom pisanja.

Rusija (148 milijuna stanovnika) ima daleko najveći broj jezika koji se govore na njezinom teritoriju: od 130 do 200 ovisno o kriteriju.

Zbog priljeva migranata i izbjeglica, Europa je postala uglavnom višejezična. U samom Londonu govori se oko 300 jezika (arapski, turski, kurdski, berber, hindu, pandžapski, itd.).

 

Tongue twisters

Try to say this...Pokušajte izgovoriti...

  • How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would chuck all the wood that he could if a woodchuck could chuck wood
  • Sister Sue sells sea shells. She sells sea shells on shore. The shells she sells  are sea shells she sees. Sure she sees shells she sells
  • You've known me to light a night light on a light night like tonight. There's no need to light a night light on a light night like tonight, for a night light's a slight light on tonight's light night

poster edl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra i učenje: Potencijali učenja kroz igru

Korištenje videoigara i igara općenito u obrazovne svrhe nudi raznolikost prezentacija znanja te stvara mogućnost primjene znanja u virtualnom svijetu, na taj način podupirući i olakšavajući proces učenja. Igre imaju visoku prisutnost u neformalnim i informalnim segmentima učenja. Nažalost, u redovnom se obrazovanju igre još uvijek često promatraju kao neozbiljna aktivnost i potencijali igara za učenje ostaju neotkriveni. Ovaj rad u glavnim crtama izlaže teoretsku pozadinu i model učenja kroz igru, kao i primjere korištenja igara za učenje. Promišljanje o tome zašto i kako odabrati primjerene igre za učenje moglo bi potaknuti nastavnike da ih uvedu u svoju učionicu. Već 80-ih i 90-ih mnogi su znanstvenici izjavili da bi se računala i kasniji hipermediji mogli koristiti kao spoznajni alat za učenje, te u glavnim crtama prikazali mnoštvo drugih potencijalnih koristi koje pruža učenje potpomognuto računalom. Opširnije o tome na 


http://edupoint.carnet.hr/casopis/49/clanci/1.html

E-UČENJE  ENGLESKOG JEZIKA

Zanima te gramatika engleskog jezika? Tada si na pravom mjestu. Ovaj blog sadrži jednostavna objašnjenja glagolskih vremena, te druge korisne savjete. Želim pomoći učenicima da lakše nauče engleski jezik, te se usput zabave. Nadam se da ćeš to iskoristiti, te uspješno riješiti zadatke ili jednostavno ponoviti dosad naučeno gradivo. U tome ti mogu pomoći i sljedeće web stranice: 

Ova interaktivna stranica pruža mogućnost da provjeriš stečeno znanje iz engleskog jezika. To činiš kroz zanimljive testove i igre. Osim tih stranica postoji i Kubbu je zanimljiv alat za izradu kvizova, testova , križaljki.. Jednostavan za primjenu koji je dizajniran kako bi olakšao učiteljima rad i poboljšao proces učenja. Posebno je zgodno što alat
 pruža mogućnost kreiranja besplatnih učitaljskih računa sa 15 aktivnosti i 30 učeničkih računa. Alat pruža mogućnost izrade različitih kvizova sa kombinacijama izrade pitanja te  križaljki. Također, svi izrađeni kvizovi i križaljke mogu se isprintati. Nakon što učenici riješe određeni zadatak, učitelj ima mogućnost uvida u rezultate koje su postigli učenici. Pokušajte riješiti neke zadatke na slijedećim stranicama...SRETNO!

http://www.kubbu.com/a1/65166_general_english_quiz

http://www.kubbu.com/a1/64978_past_simple-irregular

http://www.kubbu.com/a1/65084_fruit__vegetables_and

http://www.kubbu.com/a1/65086_nouns__adjectives_and

 

Također, ovdje se nalaze razne poučne i zabavne igre i za najmlađe...Tko kaže kako učenje engleskog jezika ne može biti zabavno. Pa krenite i naučite nešto novo...

http://www.zlatnadjeca.com/2011/01/ucimo-engleski-jezik.html

PLAN I PROGRAM RADA DODATNE NASTAVE ZA UČENIKE 3. I 4. RAZREDA

ŠK.GOD. 2016./2017.

 NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA

ENGLESKI JEZIK (dodatna nastava)

UČITELJICA- voditeljica grupe: Alenka Trtinjak, dipl. učitelj RN s pojačanim programom EJ

 ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA

 Položaj, priroda i namjena predmetnog programa

Engleski jezik je danas glavno sredstvo komunikacije širom svijeta. U Osnovnoj školi Visoko engleski se  uči od 1. razreda osnovne škole kao prvi strani jezik. Osnovni elementi nastave stranih jezika su učenje jezika i stjecanje znanja o jeziku, pa je i bit nastave engleskog jezika: - osposobljavanje učenika/ca za uspješnu usmenu i pismenu komunikaciju na engleskom jeziku i - stvaranje dobre lingvističke osnove za dalje izučavanje jezika. Osim ovih, nastava engleskog jezika obuhvaća i druge općeobrazovne i odgojne sadržaje

TEMATSKI OKVIR DODATNE NASTAVE: ja, moje tijelo i odjeća, porodica i prijatelji, moj dom, moja hrana, moje igračke, kućni ljubimci domaće i divlje životinje, vještine i sposobnosti, prometna sredstva, vremenske prilike, praznici (rođendan,Uskrs, Majčin dan, Nova godina).

 BROJ SATI

Planirano: 35

Vrijeme održavanja: ponedjeljak, 6. sat

 

OPĆI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i društva, te na kompetencijama koje omogućavaju da se te potrebe zadovolje. Nastava engleskog jezika po ovom programu ima za cilj da : - omogući učeniku/ci da proširi svoju sposobnost sporazumijevanja izvan granica materinjeg jezika, - stvori dobru lingvističku osnovu za daljnje izučavanje jezika, - osposobi učenike/ce za preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i znanje, odnosno da počnu izgrađivati svoje zahtjeve kao korisnici jezika i oblikuju osobne ciljeve učenja, vrjednuju svoja dostignuća i trude se da ih poprave, pripremajući ih tako za samostalno i permanentno učenje, - potiče pravilan razvoj osobnosti učenika/ce u intelektualnom, emocionalnom i moralnom smislu, te njegovu/njenu kreativnost i osjećaj za lijepo, - doprinese formiranju autonomne, demokratične, empatične ličnosti koja će, šireći svoja znanja o drugim narodima i kulturama i istovremeno razvijajući svijest o vlastitim kulturnim vrijednostima, biti sposobna da na primjeren način djeluje u interkulturalnom i plurilingvalnom okruženju. Za realizaciju navedenih ciljeva učenici/e stječu jezična i druga znanja i vještine koje su pobrojane dalje u tekstu.

Lingvistička kompetencija

Učenici/e: - upoznaju strani jezik na nivou fonetike, morfologije, sintakse, semantike, leksike i na tekstualnom nivou i osposobljavaju se za usmeno i pismeno sporazumijevanje.

Sociolingvistička kompetencija

Učenici/e: - razvijaju sposobnost razumijevanja tekstova u pogledu njihove namjene i izvantekstualnih okolnosti sporazumijevanja, - ovladavaju primjerenim načinima usmenog sporazumijevanja i neverbalnog reagiranja.

Jezično-govorna kompetencija

Učenici/e: - razvijaju strategije koje im omogućavaju stvaranje primjerenog usmenog i pisanog teksta (organiziraju, strukturiraju i prilagođavaju poruku) .

Poznavanje strategija rješavanja problema u komunikaciji

 Učenici/e: - razvijaju strategije rješavanja nesporazuma i savladavanja prepreka u sporazumijevanju.

Sociokulturološko znanje

 Učenici/e: - upoznaju važne aspekte društva i kulture zemalja engleskog govornog područja i postaju svjesniji sličnosti i razlika između svijeta u kojem žive i onog koji upoznaju kroz učenje engleskog jezika.

 Poznavanje strategija samostalnog učenja

 Učenici/e: - upoznaju i razvijaju strategije samostalnog učenja (aktivnosti koje koriste pri stjecanju, čuvanju i upotrebi znanja), čime se osposobljavaju za permanentno učenje.

 SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

Predložene teme i sadržaje nije obavezno obrađivati po navedenom redoslijedu, ali je pri planiranju nastave neophodno uvažiti činjenicu da su neka znanja neophodna za usvajanje drugih. Za predložene aktivnosti nastavnik/ca će sam/sama odabrati oblike rada (individualni, rad u parovima, grupama ili frontalni).

Operativni ciljevi i aktivnosti

 

Razumijevanje živog i snimljenog govora. Učenik/ca : - razumije i izvršava kratka i jednostavna uputstva, - razumije i odgovara na kratka i jednostavna pitanja, - uočava glavnu misao i - pronalazi određene detalje u tekstu koji sluša ( kratka pjesma, recitacija, dijalog , priča, brojalice...).

Usmeno izražavanje: Učenik/ca : - izgovara glasove kojih nema u maternjem jeziku i imitira intonaciju onoga što čuje, - recitira i pjeva jednostavne pjesmice, - verbalno reagira na pitanja i zahtjeve nastavnika/ce, - daje jednostavna uputstva i naredbe, - postavlja pitanja, - koristi usvojene fraze u dijalozima. Jezične funkcije: Učenik/ca: - pozdravi i otpozdravi, - predstavi sebe i drugoga ( prijatelje, članove obitelj), - se zahvali, - iskaže pripadanje, - kaže uzrast, - daje jednostavne naredbe, - imenuje osobe, dijelove tijela, predmete i životinje, - opisuje predmete i životinje ( boja i veličina).

Učenici/e: - slušaju kraći tekst i reagiraju uglavnom neverbalno (crtanjem, bojenjem, razvrstavanjem slika, oblikovanjem i izradom predmeta od različitih materijala, fizičkom aktivnošću - mimikom, gestom i pokretom i sl.) i rijeđe verbalno (izgovaranjem riječi i kratkim odgovorima ). Učenici/e: - recitiraju, pjevaju, broje, - igraju jezične igre, - daju i izvršavaju jednostavna uputstva i naredbe, - igraju uloge (role-play), - sudjeluju  u dramatizacijama, - sudjeluju  u kratkom razgovoru sa drugim učenikom/com ili nastavnikom/com, - simuliraju sporazumijevanje u jednostavnim situacijama.

Nastavni sadržaji

Imenice-Nouns,Regular plural, Genitive 's

Zamjenice-Pronouns Personal pronouns –I, you, it

Demonstrative pronouns- this, that

Interrogative pronouns-who,what,whose

Članovi - Articles Indefinite/definite

Brojevi-Numbers Cardinal numbers 1-10

Pridjevi-Adjectives; Possessive adjectives-my, your Adjective denoting size and coulour

Glagoli –Verbs Present Simple:to be, to like

Imperative Interrogative adverbs 

 Veznici-Conjunctions

Korelacije 

Maternji jezik i književnost: gramatički i fonološki sistem jezika, elementi dramatizacije.

Matematika: brojevi do 20.

Poznavanje prirode i društva: ''ja'' u školi i obitelji, obiteljski praznici i svečanosti. Tjelesna  kultura i zdravlje: igre , kretanje uz muzičku pratnju.

Glazbena  kultura: pjesmice, razvijanje muzikalnosti i osjećaja za ritam.

 Likovna kultura: crtanje i izrada postera različitim tehnikama.

PROJEKTI

• Rad na projektima razvija samostalnost/kooperativnost i osjećaj odgovornosti kod učenika/ca, pa je stoga tijesno povezan sa autonomijom učenika/ce i razvijanjem vještina samostalnog učenja

 • Dobar projekt  je onaj u kome je zadatak jasno definiran i prilagođen znanju i sposobnostima učenika/ce. Kada se cilj postavi, učenicima/ama treba ostaviti mogućnost da sami/e odluče na koji način će ga postići, kao i da podijele zaduženja i odgovornosti.

• Za rad na projektu se može odvojiti vrijeme i na redovnim satovima, ali je vrlo vjerojatno da će se učenici/e morati sretati i van satova, pa je, stoga, na početku, potrebno precizirati i rok do kojeg valja završiti projekt, jer on mora odgovarati svima, i učenicima/ama, i nastavniku/ci.

 • Kada za to dođe vrijeme, prezentacije je najbolje držati na samom početku sata i to ne više od jedne na jednom satu. Prezentacije mogu imati formu zidnih novina, postera sa fotografijama i ispisanim tekstom, izlaganja praćenih slajdovima, video zapisa ili brošura.

• Evo i nekoliko ideja:

1. U nižim razredima osnovne škole mogu se raditi projekti na sljedeće teme: - moja porodica/najbolji drug/drugarica,

 - moja soba/kuća/ulica,

- moj kućni ljubimac,

- moje omiljene igračke i sl.

 

 TEHNIKE PROVJERAVANJA ZNANJA

Tehnike provjeravanja znanja moraju biti u skladu sa stilovima učenja učenika/ce. Najčešće je: promatranje usmenog jezičnog ponašanja učenika/ce u toku nastavnih aktivnosti, odnosno, tijekom individualnog rada i rada u parovima i grupama. Na osnovu unaprijed dogovorenih kriterija nastavnik/ca redovno bilježi svoja zapažanja o pravilnosti izgovora, fluentnosti, jasnoći izražavanja misli, gramatičkoj pravilnosti, bogatstvu i adekvatnosti leksike, primjerenosti iskaza namjeni i okolnostima sporazumijevanja, snalažljivosti u novim situacijama.

 OCJENJIVANJE

 Ocjenjivanje  je opisno i vrši se shodno opisnom ocjenjivanju iz drugih predmeta u redovnoj nastavi.

MATERIJALI  ZA REALIZACIJU DODATNE NASTAVE

 Materijalni zahtjevi

 Nastava se odvija u učionici koja je opremljena kompjuterom, grafoskopom i vizualnim sredstvima (posteri, mape, itd.) Kvalitetniji rad omogućava specijalizirana učionica sa TV prijemnikom/videom, grafoskopom, projektorom i priručnom literaturom za učenike/ce. Preporučuje se i povremena upotreba odgovarajuće informatičke učionice . Školska knjižnica je opremljena rječnicima, gramatikama, časopisima, beletristikom i priručnom literaturom za samostalni rad učenika/ca.

 

POPIS UČENIKA

Ime i prezime učenika

Razred

Luka Hrvoić 3 razred

Leon Havojić 3 razred

Monika Deglin 3 razred

Natali Žganec 3 razred

Paulina Pomper 3 razred

Emanuela Kušić 3 razred

Dominik Drezga 3 razred

Sara Havojić 3 razred

Lana Škrpec 4 razred

Maja Benčak 4 razred

Karmela Kračić 4 razred

Matija Kuzmić 4 razred

Project: Children's Week

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna učenici su izrađivali plakate

 

         

CHRISTMAS PROJECT: St. Nicholas

Učenici su na internetu istražili podatke o Svetom Nikoli te su pisali kratke sastavke i crtežom prikazali kako izgleda taj svetac.

 

 

        

 

    

 

Učenici prvog razreda izradili su svoje pčelice od otpadnog materijala (role od toaletnog papira) i pri tome naučili kako možemo od raznog otpadnog materijala napraviti nove i korisne stvari.

 

 

                                                                                     

                                                                             

 

 
preskoči na navigaciju