preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE

 

      Općina Visoko je osnovala 2008. godine Koordinacijski odbor čija je zadaća provoditi i nadzirati mnogobrojne aktivnosti za dobrobit djece u sklopu Akcije grad/općina prijatelj djece. Koordinacijski odbor donio je četverogodišnji plan aktivnosti koje mora u predviđenom roku i ostvariti Time bi se Općina Visoko pridružila dosadašnjim nositeljima tog prestižnog naslova kojih za sada u Hrvatskoj  24.

 

CILJ AKCIJE

     Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE

     Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, imali smo u vidu činjenicu da se na lokalnoj razini većina problema, potreba i prava djece može konkretnije rješavati. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjećaj kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu uspješno realizirati.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
2. međusektorsku suradnju,
3. aktivnu participaciju djece u zajednici,
4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece. 

NAČINI PROVEDBE 

    Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

1. poticanje svih sudionika u svakom gradu / općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djece

2. evidentiranje postignutih rezultata

3. medijsko praćenje dometa akcije

4. dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad / općina koji ispuni zahtjeve akcije - prijatelj djece.

POSEBNA VRIJEDNOST AKCIJE 

        Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na lokalnoj razini.   
         Ova akcija želi poboljšati i uljepšati život djece !
ZATO: građani, roditelji, djeco, pomognite da naša općina čim prije postane - prijatelj djece!

 

 
preskoči na navigaciju